Zarys analizy kredytowej

Zarys analizy kredytowej

Bank operując pieniędzmi swoich klientów, ma obowiązek należycie dbać o stabilność stanów kont oraz wywiązywać się z zobowiązań wynikających z realizacji usług oprocentowania wkładów. Jednym z podstawowych źródeł dochodów banków jest działalność kredytowa. Bank pożycza pieniądze swoich klientów innym klientom….

Read More